Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong cửa hàng

Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá bao gồm có thuốc lá điếu và thuốc lá sợi như là một loại sản phẩm độc quyền. Giấy phép này cũng đồng thời quản lý các hoạt động buôn lẻ sản phẩm thuốc lá để hạn chế tối đa tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, Đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện chính vì vậy bạn cần phải có đầy đủ các giấy phép, đặc biệt là giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá, để có được giấy phép này bạn cần phải có ngành nghề kinh doanh bán lẻ thuốc lá cũng như cửa hàng đảm bảo điều kiện về môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi kinh doanh bán lẻ thuốc lá, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích về điều kiện xin giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong cửa hàngcũng như quy định xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá, hãy cùng chúng tôi theo dõi sau đây nhé!

Căn cứ vào quy định pháp lý:

 1. – Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
 2. – Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
 3. – Thông tư số 72/TT/LB ngày 08/11/1996 của Bộ Tài chính – Bộ Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong cửa hàng gồm có:

 1. – Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong cửa hàng (theo mẫu C.A.O cung cấp)
 2. – Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề bán lẻ thuốc lá và được hoạt động tại trụ sở
 3. – Văn bản giới thiệu của Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, kèm theo các giấy tờ chứng minh sản phẩm đã được cấp phép
 4. – Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.
 5. – Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đạt chất lượng của nhà sản xuất thuốc lá.

Thương nhân được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá phải có quyền và nghĩa vụ sau:

 

 1. – Mua sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp.
 2. – Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường theo Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp.
 3. – Thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá chỉ được bán sản phẩm thuốc lá cho các thương nhân có Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá thuộc hệ thống phân phối của mình trong phạm vi địa bàn được cấp phép.
 4. – Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá hoặc trực tiếp tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán lẻ trực thuộc của thương nhân nơi thương nhân đặt trụ sở chính và tại các điểm bán lẻ trực thuộc của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.
 5. – Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá hoặc trực tiếp tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán lẻ trực thuộc của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh.
 6. – Các địa điểm bán lẻ của thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn phải phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có diện tích như đối với điểm bán lẻ của thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
 7. – Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa điểm được cấp phép.
 8. – Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá phải niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của thương nhân.
 9. – Mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Thương nhân được cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
 10. – Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá cho thương nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện giấy phép:

 1. – Thời gian đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá: 20 ngày
 2. – Thời gian hiệu lực giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá : 03 năm kể từ ngày cấp.

Trên đây là bài viết hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá trong cửa hàng, nếu bạn muốn biết thêm về giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá hoặc giấy phép phân phối thuốc lá, hãy liên hệ với C.A.O Media để được cung cấp thông tin chính xác nhất nhé!