Cách làm công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công

Cách làm công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công

Ngành sản xuất rượu thủ công đã có từ rất lâu đời ở Việt Nam và được người dân duy trì đến hiện nay. Tuy nhiên, bây giờ đa số đều có lò sản xuất rượu lớn, quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như vấn đề an toàn thực phẩm trong từng sản phẩm rượu. Từ đó việc công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công cũng trở thành quy chuẩn pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định, để đảm bảo đưa đến người tiêu dùng một sản phẩm rượu thủ công nhưng đảm bảo được chất lượng và vấn đề an toàn thực phẩm.

Trong bài viết này, C.A.O Media sẽ hướng dẫn cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu về cách làm công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công cho sản phẩm của mình. Hãy cùng chúng tôi xem qua những nội dung dưới đây nhé!

Hồ sơ pháp lý bắt buộc

  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép Hộ kinh doanh
  2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất rượu thủ công
    => Nếu thương nhân mua bán thì yêu cầu nhà sản xuất làm hợp đồng mua bán, hoặc hợp đồng gia công

Nếu doanh nghiệp là đơn vị sản xuất rượu thủ công trực tiếp mà chưa có 02 loại giấy phép trên thì hãy liên hệ với C.A.O Media 0936 207 619 để thực hiện nhanh chóng.

Cách làm công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công 

Cách làm công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công gồm có 2 bước chính:

Bước 1: Kiểm nghiệm sản phẩm rượu

Cách làm công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công
Công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công
  • Thời gian thực hiện kiểm nghiệm rượu từ 05 đến 07 ngày làm việc
  • Doanh nghiệp nhận lại kết quả kiểm nghiệm để tiến hành soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng rượu

Bước 2: Công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công

  • Bản tự công bố chất lượng sản phẩm rượu theo mẫu số 1 tại Nghị định 15/2018/ NĐ-CP
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng ( như C.A.O đã nêu ở bước 1) Kèm theo hồ sơ pháp lý như C.A.O nêu ở Hồ sơ pháp lý bắt buộc. 

Trình tự thực hiện công bố sản phẩm rượu

► Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định

► Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó

► Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của doanh nghiệp để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Việc thực hiện công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công được thực hiện dựa theo cơ sở pháp lý của nghị định 15/2018/NĐ-CP- Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. nghị định này ban hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2018

Liên hệ dịch vụ công bố sản phẩm

C.A.O Media thực hiện hồ sơ công bố chất lượng rượu sản xuất thủ công phù hợp theo quy định ban hành của nhà nước, đảm bảo thực hiện thành công cho doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thực hiện dịch vụ trọn gói thì hãy liên hê ngay với C.A.O Media qua các số điện thoại 0936 207 619 | 0903 145 175 để được thực hiện dịch vụ tốt nhất!

> Chủ đề liên quan: