Thủ tục xin giấy certificate of free sale mới nhất 2020

Thủ tục xin giấy certificate of free sale mới nhất 2020

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Là một trong các loại giấy tờ quan trọng đối với sản phẩm xuất khẩu mà các thương nhân cần quan tâm tránh tình trạng hàng hóa phải lưu kho tại hải quan gây tổn thất cho doanh nghiệp. Theo quyết định số 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ thủ tục giấy certificate of free sale mới nhất 2020 được thực hiện như sau:

Xin giấy certificate of free sale mới nhất 2020 gồm có 2 điều kiện sau:

Sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thoả mãn 2 điều kiện sau:

 • Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.
 • Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm của người xin cấp giấy certificate of free sale

 • Đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp CFS theo quy định
 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp CFS cho cơ quan cấp CFS
 • Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp CFS về việc chứng minh hàng hoá xuất khẩu đáp ứng các quy định về yêu cầu cấp CFS.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với những khai báo liên quan đến việc đề nghị cấp CFS.
 • Khi phát hiện có những sai sót trên CFS do lỗi của thương nhân, người đề nghị cấp CFS thông báo ngay cho cơ quan cấp CFS để cấp CFS mới thay thế CFS có sai sót; nộp lại CFS có sai sót cho cơ quan cấp CFS để huỷ bỏ.
 • Nộp phí và lệ phí cấp CFS theo quy định của pháp luật hiện hành.

” Mẫu giấy certificate of free sale mới nhất 2020 do C.A.O thực hiện cho khách hàng “

Thủ tục xin giấy certificate of free sale mới nhất 2020
Thủ tục xin giấy certificate of free sale mới nhất 2020

Hồ sơ xin cấp giấy certificate of free sale mới nhất 2020 bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.
 • Bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất sản phẩm (nếu đơn vị xuất khẩu không phải nhà sản xuất trực tiếp thì phải có hợp đồng gia công với nhà sản xuất)
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm

Cơ quan thẩm quyền quản lý, cấp chứng nhận certificate of free sale

Khi doanh nghiệp xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cần xem sản phẩm của mình thuộc dạng nào để biết cơ quan cấp giấy phép, dưới đây là 03 cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm tự do

1/ Bộ Y Tế quản lý

 • Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung
 • Phụ gia thực phẩm
 • Nước uống, nước sinh hoạt, nước khoáng thiên nhiên
 • Thuốc và mỹ phẩm

2/ Bộ Công Thương quản lý

 • Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo yêu cầu quy định của pháp luật
 • Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
 • Sản phẩm, hàng hoá khác không thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, cơ quan nêu tại phụ lục này.

3/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

 • Giống cây trồng, giống vật nuôi; nông sản, lâm sản, thuỷ sản, muối; gia súc, gia cầm, vật nuôi
 • Vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, phân bón, thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Sản phẩm trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển nông sản, lâm sản, thuỷ sản, muối
 • Phụ gia, hoá chất sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; thuốc bảo vệ thực vật, động vật

Thời gian xử lý hồ sơ và thời hạn của chứng nhận

 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do phải được cấp trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Chứng nhận lưu hành tự do cfs có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp

Liên hệ dịch vụ làm giấy phép CFS

Trong quá trình xin giấy certificate of free sale mới nhất 2020 nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ tư vấn thì hãy liên hệ với giayphepkinhdoanhruou.com qua các số điện thoại (028) 6275 0707 | 0936 207 619 | 0903 145 175 để được hướng dẫn thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm nhanh chóng.

♦ Chủ đề liên quan