Hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm những gì? quy trình thực hiện giấy phép như thế nào? Điều kiện khi thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm căn cứ vào đâu? đó là các câu hỏi quen thuộc mà C.A.O Media nhận được rất nhiều từ doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây C.A.O Media xin trình bày để doanh nghiệp được hiểu rõ hơn về thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hãy cùng chúng tôi xem qua những nội dung dưới đây nhé!

Hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm có:

Trên đây là thành phần hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP C.A.O Media cung cấp căn cứ vào cơ sở pháp lý sau:

1/ Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 ==> tìm hiểu thêm luật an toàn thực phẩm số 55/2010/GH12

2/ Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ; quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm
==> tìm hiểu thêm về Nghị định 15/2018/NĐ-CP

” Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do C.A.O thực hiện cho khách hàng “

Hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Có 5 điều kiện cơ bản khi xin giấy phép an toàn thực phẩm

» Thứ nhất:Có địa điểm, diện tích thích hợp đối với nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác phải có khoảng cách an toàn.

» Thứ hai: Trang thiết bị đầy đủ để xử lý nguyên liệu; chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển sản phẩm trà khác nhau

» Thứ ba: Có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, khử trùng; nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.

» Thứ tư: Có hệ thống xử lý nước thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

» Thứ năm: Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thời gian thực hiện giấy phép an toàn thực phẩm

  • Thời gian xử lý hồ sơ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 7 đến 10 ngày làm việc.
  • Thời gian cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 07 ngày, tính từ ngày thẩm định cơ sở “đạt ”
  • Thời gian hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 03 năm, tính từ ngày cấp. Nếu thời hạn có hiệu lực của Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm còn trước 6 tháng thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận.

Liên hệ dịch vụ tư vấn

Trên đây là thành phần hồ sơ pháp lý 2020 về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP C.A.O Media chia sẻ đúng theo quy định luật an toàn thực phẩm. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ để xin giấy phép an toàn thực phẩm TRỌN GÓI và NHANH CHÓNG thì hãy liên hệ với C.A.O Media qua các số điện thoại 0903 145 175 – 0936 207 619 để thực hiện dịch vụ xin giấy phép cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhanh chóng.

>> Chủ đề liên quan: