Quy định nhập khẩu rượu kinh doanh tại Việt Nam

Quy định nhập khẩu rượu kinh doanh tại Việt Nam

Việt Nam hiện nay có rất nhiều mặt hàng rượu nhập khẩu được bán trên thị trường. Rượu ngoại nhập khẩu bao gồm rượu thành phẩm để tiêu thụ ngay như rượu đã đóng chai và rượu dưới dạng bán thành phẩm, phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm tại Việt Nam. Chỉ có những doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu mới được nhập khẩu trực tiếp rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Rượu nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi thông quan và phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng theo các quy định hiện hành. Do đó doanh nghiệp kinh doanh cần phải tuân thủ Quy định nhập khẩu rượu để được phép nhập khẩu sản phẩm.

Cơ sở pháp lý Quy định nhập khẩu rượu trong kinh doanh? Cần đáp ứng các điều kiện gì để nhập khẩu rượu? Phải xin giấy phép nào để doanh nghiệp có thể nhập khẩu rượu kinh doanh tại Việt Nam một cách đúng quy định. Để giải đáp cho những vấn đề trên C.A.O Media chúng tôi xin mời quý vị cùng xem qua nội dung bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý quy định nhập khẩu rượu

 • Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu
 • Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất

Điểm mới trong quy định về nhập khẩu rượu kinh doanh

1/ Bãi bỏ quy định nộp chứng từ của thương nhân

Cụ thể, tại điều khoản về việc nhập khẩu rượu, Nghị định 94 quy định: “Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, thương nhân nhập khẩu phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó”.

Tuy nhiên, điều khoản này đã bị bãi bỏ tại Nghị định 105. Như vậy theo quy định mới, thương nhân nhập khẩu rượu khi làm thủ tục sẽ không phải xuất trình thêm “Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó”.

2/ Quy định mới về nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp chứng từ

Nghị định 105 có điều khoản quy định mới về việc nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Theo đó doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu, được nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với tổng dung tích không quá 03 lít trên một nhãn rượu.

Rượu nhập khẩu trong trường hợp này không được bán trên thị trường.

3/ Quy định cụ thể, chi tiết hơn

So với Nghị định 94, Nghị định 105 quy định cụ thể, chi tiết, dễ hiểu hơn về nhập khẩu rượu.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 105, chỉ doanh nghiệp có “Giấy phép phân phối rượu” mới được phép nhập khẩu rượu và doanh nghiệp đó phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu – Hướng dẫn xin giấy phép phân phối rượu

Trong trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”. Doanh nghiệp có “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp” được phép nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

Rượu ngoại nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định

 1. Rượu nhập khẩu phải ghi nhãn hàng hóa và dán tem rượu theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này.
 2. Rượu nhập khẩu phải được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi nhập khẩu.
 3. Rượu nhập khẩu phải đáp ứng các quy định kiểm tra Nhà nước về An toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.
 4. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.
 5. Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, thương nhân nhập khẩu phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.

Nhập khẩu rượu doanh nghiệp cần thực hiện các giấy tờ theo trình tự:

a) Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM (hoặc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/huyện)

– Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh cần có chứng minh nhân dân hoặc Passport của người đại diện pháp luật, hồ sơ đầy đủ xem trên hệ thống đăng ký kinh doanh – Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh tại đây


b) Công bố chất lượng sản phẩm rượu 

– Công bố sản phẩm rượu tại Ban quản lý an toàn thực phẩm; nếu cơ sở của bạn ở tỉnh thành thì đăng ký tại Chi cục an toàn thực phẩm

– Thành phần hồ sơ công bố rượu vang gồm có:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh
+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (nếu trường hợp bên nhà sản xuất chưa kiểm nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định của Việt Nam, thì bắt buộc bạn phải lấy mẫu rượu vang để kiểm nghịệm bổ sung

===> xem thêm Dịch vụ LÀM NHANH công bố sản phẩm rượu nhập khẩu

Bản công bố sản phẩm rượu do C.A.O Media thực hiện

Quy định về rượu nhập khẩu kinh doanh tại Việt Nam
Quy định về rượu nhập khẩu kinh doanh tại Việt Nam


c) Làm giấy phép nhập khẩu rượu

– Làm giấy phép nhập khẩu rượu tại Bộ Công Thương

– Thời gian thực hiện giấy phép rượu này từ 15 đến 25 ngày làm việc, tính khi bạn nộp đầy đủ hồ sơ

– Thành phần hồ sơ làm giấy phép nhập khẩu rượu bắt buộc phải có đầy đủ hồ sơ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (theo Mẫu đúng quy định)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng
 • Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định (Bản sao y có chứng thực)
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh
 • Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu
 • Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu, bao gồm:
  + Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, có ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu
  + Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Mẫu giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp

Quy định về nhập khẩu rượu kinh doanh tại Việt Nam
Quy định về nhập khẩu rượu kinh doanh tại Việt Nam


Thông tin liên hệ dịch vụ

C.A.O Media cung cấp thông tin liên quan đến quy định nhập khẩu rượu kinh doanh tại Việt Nam để doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm rượu nhập khẩu theo đúng quy định. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề xin các Giấy phép rượu: giấy phép bán lẻ rượu, giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, giấy phép bán bán buôn rượu, giấy phép phân phối rượu. Quý khách hãy liên hệ ngay với C.A.O Media qua các số điện thoại 0903 145 175 – 0936 207 619 để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ làm giấy phép trọn gói!

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG C.A.O
Địa chỉ: 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: (028)6275 0707 – 0903 145 175 – 0936 207 619
Email: hotro@tuvangiayphepcao.com
Website: www.giayphepkinhdoanhruou.com