Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty Cổ Phần

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty Cổ Phần

Căn cứ vào: + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Chi nhánh được chấm dứt hoạt động khi có hồ sơ chấm dứt hoạt động hợp lệ theo quy định của pháp luật;

Thành phần hồ sơ:

1- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh;

2- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu chi nhánh);

4- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế;

5- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

6- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng thực hiện: Công ty cổ phần

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Hãy liên hệ ngay với C.A.O Media 08.6275.0707 hoặc 0936.207.619 để được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục  với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.