Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Rượu là thực phẩm đồ uống có cồn, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích. Rượu là thực phẩm thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy khi kinh doanh đại lý hoặc bán sỉ sản phẩm rượu doanh nghiệp cần phải xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu tại địa điểm kinh doanh của mình, để thực hiện Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu hãy cùng C.A.O Media xem qua bài viết sau đây

Căn cứ vào pháp lý xin giấy phép bán buôn rượu

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh rượu.

Đối tượng thực hiện giấy phép rượu

 • Nghị định này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh rượu.
 • Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh rượu.

Nguyên tắc quản lý sản phẩm rượu

 • Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Các tổ chức, cá nhân bán buôn rượu phải có Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu theo quy định tại Nghị định này.

Sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn

 • Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
 • Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.
 • Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

Dán tem và ghi nhãn hàng hoá sản phẩm rượu

 • Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.
 • Rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem

Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu

 • Kinh doanh rượu không có Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép
 • Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu,Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.
 • Trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
 • Bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động.
 • Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh bán buôn rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu

 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;
 • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác
 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 • Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu
Liên hệ C.A.O tư vấn Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu theo Mẫu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc phép hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
 • Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 • Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ;
 • Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
  ♦  Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác
   ♦  Giy pp sn xuất rượu, Giy phép phâphối hoặc Giấy phép bán buôn rượu ca các nhà cung cấp rượu.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

 • Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Thời hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

 • Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu 

 • Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công Thương
 • Thời gian giải quyết giấy phép kinh doanh bán buôn rượu
  +  Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở công thương có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  +  Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày, làviệc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Trên đây là Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu C.A.O Media muốn chia sẻ đến quy doanh nghiệp, để hỗ trợ về dịch vụ trọn gói xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu trên địa bàn TP.HCM hãy liên hệ ngay với www.giayphepkinhdoanhruou.com qua số điện thoại 0936 207 619 – 0903 145 175 để tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ tốt nhất. 

Ngoài Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu, chúng tôi còn chuyên thực hiện Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, giấy phép kinh doanh bán buôn rượu, giấy phép kinh doanh phân phối rượu và những giấy phép con liên qua như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận quảng cáo sản phẩm, Giấy chứng nhận lưu hành tự do xuất khẩu, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá… 

Mọi thắc mắc về thủ tục xin giấy phép quý khách hàng vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Truyền Thông C.A.O

Địa chỉ: 30 Nguyễn Tuân, Phường 3, Quận Gò VấpHCM
Email: hotro@tuvangiayphepcao.com
Phone: (028) 6275 0707
Hotline: 0903 145 175 – 0936 207 619
Website: giayphepkinhdoanhruou.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *