Quy định xin cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018

Bạn đang có kế hoạch kinh doanh các sản phẩm về rượu? Nhưng bạn không biết Quy định xin cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018 và về thành phần hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu như thế nào? C.A.O Media là đơn vị dịch vụ tư vấn về những Quy định xin cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018. Hãy để chúng tôi tư vấn giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Quy định xin giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018 và soạn thảo hồ sơ, đại diện quý doanh nghiệp nộp hồ sơ rượu lên cơ quan nhà nước.

Quy định xin cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018 như sau

 1. Nghị định quy định giấy phép kinh doanh rượu tại cửa hàng kinh doanh rượu trên địa bàn một quận, huyện, thị xã được xác định theo nguyên tắc không quá 1 giấy phép/1.000 dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;
 2. Rượu thuộc nhóm hàng hóa Nhà nước hạn chế kinh doanh nên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
 3. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, phải đăng ký với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất và chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu.
 4. Trong trường hợp không bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp giấy phép sản xuất rượu theo quy định.
 5. Từ ngày 1-1-2014, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước, lưu hành trên thị trường phải được dán tem.
Quy định xin cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018
Tư vấn Quy định xin cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018

Điều khoản thi hành về giấy phép kinh doanh rượu

⇒ Điều khoản chuyển tiếp

 • Thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu đã được cấp giấy phép mà vẫn còn thời hạn, được tiếp tục hoạt động theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Trường hợp thương nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
 • Trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

⇒ Hiệu lực thi hành

 • Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.
 • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

⇒ Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

 • Bộ Công Thương chủ trì, phốhợp với các bộ, ngành liên quan hướng dn thực hiện Nghị định này.
 • Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Có thể bạn muốn biết:

>> Quy định xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

>> Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép bán lẻ rượu tại tphcm

Nghị định về việc kinh doanh rượu

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh rượu.

Mẫu giấy chứng nhận kinh doanh rượu C.A.O media thực hiện trong 15 ngày

 

Mẫu giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018 C.A.O Media thực hiện

Những quy định chung về việc kinh doanh rượu

⇒ Phạm vi điều chỉnh

 • Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

         Nghị định này không áp dụng đối với:

 • Hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh rượu;
 • Nhập khẩu rượu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế;
 • Nhập khẩu rượu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, mua bán rượu giữa các khu phthuế quan; hoạt động kinh doanh rượu tại khu phi thuế quan, hoạt động gửi kho ngoại quan;
 • dRượu nhập khẩu là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu trong, định mức được miễn thuế; xét miễn thuế, không chịu thuế.

⇒ Đối tượng áp dụng

 • Nghị định này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh rượu.

⇒ Giải thích từ ngữ

 • Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol).
 • Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.
 • Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.
 • Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.
 • Rượu bán thành phẩm là rượu chưa hoàn thiện dùng làm nguyên liệu để sản xuất rượu thành phẩm.
 • Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địađiểm bán hàng.

⇒ Nguyên tắc quản lý rượu

 • Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

⇒ Chất lượng và an toàn thực phẩm

 • Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
 • Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thc phẩm và đăng ký bản công b phù hquy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.
 • Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

⇒ Dán tem và ghi nhãn hàng hóa rượu

 • Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.
 • Rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem.

⇒ Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu

 • Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định tại Nghị định này.
 • Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu,
 • Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.
 • Trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
 • Bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động.
 • Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

 • Thời gian giải quyết: 15 – 20 ngày làm việc.
 • Thời gian hiệu lực giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày cấp.

Trên đây là một số thông về Quy định xin cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2018 mà C.A.O Media muốn chia sẻ đến quý doanh nghiệp, Để hiểu rõ hơn về thành phần hồ sơ đăng ký xin giấy phép rượu cũng như những giấy phép khác liên quan đến việc xin giấy phép kinh doanh rượu, Hãy liên hệ ngay với CAO Media 028 6257 0707 hoặc 0936 207 619 để được tư vấn cụ thể và được cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *